opetushallitus

Opetushallitus – Etusivu
Opetushallitus (OPH) on valtion virasto, joka vastaa koulutuksen kehittämisestä Suomessa.
Katso lisää sivuilla

 

Opetushallitus – Kasvatus, koulutus ja tutkinnot
Suomen koulutusjärjestelmä ryhmitellään koulutusasteisiin. Yleensä vain alemman asteen opinnot suorittanut voi opiskella ylemmän asteen koulutuksessa.
Katso lisää sivuilla

 

Opetushallitus – Ammatillinen koulutus
Ammatillisen koulutuksen tarkoituksena on kohottaa väestön ammatillista osaamista, kehittää työelämää ja vastata sen osaamistarpeisiin.
Katso lisää sivuilla

 

Opetushallitus – Yhteystiedot
puhelin: 029 533 1000 virallinen sähköpostiosoite: fax: 029 533 1035 Postiosoite: Opetushallitus, PL 380, 00531 Helsinki Käyntiosoite: Hakaniemenranta 6, 00530 …
Katso lisää sivuilla

 

Opetushallitus – Valtionavustukset
Opetushallituksen valtionavustustoiminnan ensisijaisina tavoitteina on tukea kehittämis-, kokeilu- ja käynnistämishankkeita, joissa tuotetaan levittämiskelpoisia …
Katso lisää sivuilla

 

Opetushallitus – Rahoitus
Rahoitus-osio sisältää tietoa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta, sitä koskevasta tiedonkeruusta ja tietopalvelusta, Opetushallituksen kansallisiin …
Katso lisää sivuilla

 

Opetushallitus – Opetushallitus
Opetushallitus on opetuksen kehittämisvirasto. Se vastaa varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen, aamu- ja iltapäivätoiminnan, lukiokoulutuksen, ammatillisen …
Katso lisää sivuilla

 

Edu.fi – Opettajan verkkopalvelu
Opetushallitus innostaa ja kannustaa kaikkia Suomen päiväkoteja, kouluja ja oppilaitoksia huomioimaan Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden monipuolisesti …
Katso lisää sivuilla

 

Opetushallitus – Valtionosuudet
Osiosta löytyy tietoa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta, toiminnan kustannuksista, tuloista, oppilas-, opiskelija- ja muista suoritemääristä sekä …
Katso lisää sivuilla

 

Opetushallitus – Henkilöstön yhteystiedot
Alla olevasta henkilöhakemistosta voit etsiä Opetushallituksen henkilöstön yhteystietoja nimen, virkanimikkeen, yksikön tai tehtävän perusteella.
Katso lisää sivuilla