valtion palkkausjärjestelmä vaativuustasot

Valtion palkkausjärjestelmä – Valtiovarainministeriö
Valtion palkkausjärjestelmä Palkkauksen perusteet. Palkkaus on keskeisin palvelussuhteen ehto. Se muodostaa pääosan valtiotyönantajan työvoimakustannuksista ja …
Katso lisää sivuilla

 

Palkkaus, kannustejärjestelmät – Valtiovarainministeriö
Palkkaus, kannustejärjestelmät Palkkaus ja sen kehittäminen. Valtion palkkapolitiikka on suurimmaksi osaksi yhtenäinen. Se perustuu osittain myös eri virastojen …
Katso lisää sivuilla

 

Valtion palkat | JHL
Palkat valtiolla. Valtion virastoissa on jokaisessa oma palkkausjärjestelmä, jonka avulla kuukausipalkat määritellään. Yhtenäisiä palkkataulukoita tai …
Katso lisää sivuilla

 

Palkka ja valtion palkkausjärjestelmä (vpj …
Valtion palkkausjärjestelmä (vpj) Valtion palkkausjärjestelmissä (vpj) kuukausipalkkaus määräytyy pääasiassa tehtävien vaativuuden ja henkilökohtaisen …
Katso lisää sivuilla

 

TES: 325002 PL: 01 Liite 1 1 § Määräysten soveltamisala
Uusi palkkausjärjestelmä otetaan käyttöön 1. päivänä marraskuuta 2001. … kia ja henkilötietolakia sekä valtion virka- ja työehtosopimuksessa mainittua …
Katso lisää sivuilla

 

Tarkentava virkaehtosopimus valtion palkkaus- Sopimus on …
Tarkentava virkaehtosopimus valtion palkkaus-järjestelmästä Opetushallituksen toimialaan kuu-luvissa valtion oppilaitoksissa muun kuin ope-
Katso lisää sivuilla

 

Valtiolla työskentelevät tai palkkausjärjestelmästä …
Terveisiä valtion laitoksesta: eroja varmaan on, … Periaatteesta en vaan ymmärrä miksi on rakennettu sellainen palkkausjärjestelmä, …
Katso lisää sivuilla

 

1 § Uusi palkkausjärjestelmä – Valtiokonttorin kotisivu
1 § Uusi palkkausjärjestelmä Valtion elokuvatarkastamossa otetaan 1.3.2004 … kehittämisryhmä käsittelee ja määrittelee uusien tehtävien vaativuustasot. Ar-
Katso lisää sivuilla

 

VIRKAEHTOSOPIMUS 1 (4) 8.12 – Valtiokonttorin kotisivu
3 § Tiehallinnon palkkausjärjestelmä … Valtion tarkistamissopimuksen irtisanomisella tulee samalla irtisano- … Vaativuustasot ja palkat ovat liitteenä 1.
Katso lisää sivuilla

 

VES 230251 Valtioneuvoston kanslia sekä Julkisalan PL 01 …
VES 230251 Valtioneuvoston kanslia sekä Julkisalan PL 01 koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry ja Valtion ja erityisalojen ammattiliitto VAL ry.
Katso lisää sivuilla