valtion palkkausjärjestelmä

Palkkaus, kannustejärjestelmät – Valtiovarainministeriö
Palkkaus, kannustejärjestelmät Palkkaus ja sen kehittäminen. Valtion palkkapolitiikka on suurimmaksi osaksi yhtenäinen. Se perustuu osittain myös eri virastojen …
Katso lisää sivuilla

 

Valtion palkkausjärjestelmä – Valtiovarainministeriö
Valtion palkkausjärjestelmä Palkkauksen perusteet. Palkkaus on keskeisin palvelussuhteen ehto. Se muodostaa pääosan valtiotyönantajan työvoimakustannuksista ja …
Katso lisää sivuilla

 

Tulospalkkaus – Valtiovarainministeriö – Etusivu …
Valtion palkkausjärjestelmä; Tulospalkkaus; Henkilöstörahastot; Työajat; Vuosilomat; … Se täydentää tehtävän vaativuuteen ja suoritukseen perustuvia …
Katso lisää sivuilla

 

Etusivu – Valtiovarainministeriö
Ehdotus lisää valtion nettolainanottoa 341 miljoonalla eurolla. … Valtion palkkausjärjestelmä; Tulospalkkaus; Henkilöstörahastot; Työajat; Vuosilomat …
Katso lisää sivuilla

 

Valtion palkat | JHL
Palkat valtiolla. Valtion virastoissa on jokaisessa oma palkkausjärjestelmä, jonka avulla kuukausipalkat määritellään. Yhtenäisiä palkkataulukoita tai …
Katso lisää sivuilla

 

Valtio – Palkansaajajärjestö Pardia
Palkka ja valtion palkkausjärjestelmä (vpj) Vuosiloma; Määräaikaisuudet; … Pardiaan on järjestäytynyt valtaosa valtion palveluksessa olevasta henkilöstöst …
Katso lisää sivuilla

 

Työajat – Valtiovarainministeriö – Etusivu …
Työajat. Valtiolla on kolme työaikamuotoa, virastotyö, viikkotyö ja jaksotyö, joista on sovittu valtion virka- ja työehtosopimuksessa työajoista.
Katso lisää sivuilla

 

Luontoisedut – Valtiovarainministeriö – Etusivu …
Valtion virastojen tulee pyrkiä järjestämään henkilöstölleen mahdollisuus edulliseen … Valtion palkkausjärjestelmä; Tulospalkkaus; Henkilöstörahastot;
Katso lisää sivuilla

 

Palkka ja valtion palkkausjärjestelmä (vpj …
Valtion palkkausjärjestelmä (vpj) Valtion palkkausjärjestelmissä (vpj) kuukausipalkkaus määräytyy pääasiassa tehtävien vaativuuden ja henkilökohtaisen …
Katso lisää sivuilla

 

Palkkausjärjestelmä | Kepa.fi
Kepan palkkausjärjestelmä (UPJ) perustuu Sosiaalialan järjestöjä koskevaan työehtosopimukseen.Palkkausjärjestelmässä kokonaispalkka koostuu viidestä osasta …
Katso lisää sivuilla